ระบบสมัครเข้าเรียน แบบออนไลน์
Online
ระบบสมัครเข้าเรียน แบบออนไลน์ ครบ จบที่เดียว!!

ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในรูปแบบระบบออนไลน์ รองรับการสมัครได้ทุกระดับชั้น ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, อาชีวศึกษา, อุดมศึกษา

ระบบใช้งานง่าย รองรับตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินผ่านระบบ จนถึงการมอบตัวนักเรียน

 • ใช้งานง่าย ปลอดภัย เข้าได้ทุกอุปกรณ์
 • ชำระเงินแบบออนไลน์ได้ จบในเว็บเดียว
 • ออกใบเสร็จให้อัตโนมัติ
 • สร้างบัตรเข้าห้องสอบให้อัตโนมัติ
 • ระบบใช้งานได้ดี 24 ชม. ไม่มีล่ม
 • ตรวจผลการสมัครได้ตลอดเวลา
 • จัดห้องสอบ ที่นั่งสอบได้อย่างง่ายดาย
 • สรุปผลการสมัครเป็น Dashboard และ Excel ได้

ความสามารถของระบบ

นักเรียน
 • สามารถสมัครเรียนในระบบได้พร้อมกัน ตามกำหนดการวันที่ไว้
 • สามารถเลือกแผนการเรียน/หลักสูตร ที่ต้องการสมัครเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • มีระบบป้องกันการสมัครซ้ำ ตรวจสอบจากรหัสบัตรประชาชน, เบอร์โทร, อีเมล เป็นต้น
 • สามารถแนบไฟล์รูปภาพถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้าน, ผลการเรียน และอื่นๆ ผ่านระบบได้
 • สามารถดูข้อมูลส่วนตัว และติดตามผลการสมัครผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน
 • สามารถชำระเงินผ่านแอปธนาคาร หรือพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อไปชำระเงินที่เคาเตอร์เซอร์วิสได้
 • สามารถทราบผลการชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถสั่งพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ทันที หลังจากที่สถานะการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถดูผลสอบผ่านระบบได้
 • นักเรียนสามารถพิมพ์ใบประจำตัวสอบได้โดยที่นักเรียนต้องผ่านการตรวจสอบเท่านั้น
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
 • สามารถตรวจสอบและอนุมัตินักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนจาก เลขที่ผู้สมัคร, ชื่อ-สกุล, บาร์โค้ดใบสมัคร, เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ได้
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานะการชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลของนักเรียน หลักสูตรหรือแผนการเรียนได้
 • นักเรียนสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรที่จะสมัครได้
 • สามารถนำเข้าผลคะแนนสอบในรูปแบบ Excel และการคัดเลือกสัมภาษณ์ตัวจริง ตัวสำรอง และสอบไม่ผ่านได้
 • สามารถแก้ไขคะแนนสอบและข้อมูลการคัดเลือกสัมภาษณ์ ผ่านระบบได้
 • สามารถส่งออกข้อมูลนักเรียนที่สมัครแต่ละหลักสูตรในรูปแบบ Excel ได้
แอดมิน
 • ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และ กำหนดวันที่ เปิด/ปิด การสมัครได้
 • สามารถสร้างหลักสูตรในการสมัคร และผลการเรียนขั้นต่ำของแต่ละวิชาได้
 • ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ห้องสอบได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถจัดห้องสอบ ผังที่นั่งสอบ ได้ทุกรูปแบบตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีหน้า Dashboard สำหรับสรุปข้อมูลสถิติการสมัครได้ดังนี้
  • สรุปนักเรียน แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเขตและนอกเขต
  • สรุปนักเรียน แยกตามระดับชั้นที่รับสมัคร
  • สรุปนักเรียน แยกที่ชำระเงินแล้วและยังไม่ได้ชำระเงิน
  • สรุปนักเรียน ที่มอบตัวแล้ว และยังไม่ได้มอบตัว
  • กราฟเส้นสรุปการสมัครเรียน ว่าในแต่ละวันมีการสมัครเท่าไหร่
 • การส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้แก่
  • ข้อมูลการสมัครเรียน
  • ข้อมูลการชำระเงิน
  • ข้อมูลการมอบตัวนักเรียน
  • ข้อมูลผลคะแนนสอบ และผลการสอบ ตัวจริง ตัวสำรองและไม่ผ่าน

แพ็กเกจราคา

Slip Payment
Package

45,000.-

Per year
 • ระบบแจ้งชำระเงินแบบสลิปโอนเงิน
 • แอดมินตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน
 • สร้างบัตรเข้าห้องสอบให้อัตโนมัติ
 • ตรวจผลการสอบผ่านระบบได้
 • มอบตัวผ่านระบบได้
 • ระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 7 วัน
 • อายุการใช้งาน 1 ปี
 • ปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับการแนบไฟล์ ตอนสมัครเรียน
 • รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 2,000 คน
Online Payment
Package

55,000.-

Per year
 • ระบบชำระเงินแบบออนไลน์และเคาเตอร์เซอร์วิส
 • อัพเดตผลการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สร้างบัตรเข้าห้องสอบให้อัตโนมัติ
 • ตรวจผลการสอบผ่านระบบได้
 • มอบตัวผ่านระบบได้
 • ระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 7 วัน
 • อายุการใช้งาน 1 ปี
 • ปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับการแนบไฟล์ ตอนสมัครเรียน
 • รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 2,000 คน

หมายเหตุ ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แพ็กเกจเสริม

รายละเอียด ราคา
รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 3,000 คน + 5,000 ฿
รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 5,000 คน + 7,000 ฿
รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 10,000 คน + 15,000 ฿
รองรับผู้สมัครปีละ ไม่เกิน 10,000 คน เริ่มต้น 5,000 ฿
ลูกค้าของเรา Our Client ลูกค้าของเรา Our Client
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม