ระบบแสดง สถิติ / แดชบอร์ดเพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบและกราฟสรุปต่างๆ
การแสดงผลเมือนจริง
80%
ประมวลผลถูกต้อง
100%
ความปลอดภัยของข้อมูล
95%
สามารถรายงาน
และการส่งออกไฟล์

• สั่งพิมพ์ประวัติของผู้ป่วยแบบรายบุคคลจากระบบฐานข้อมูลได้

• ส่งออกข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในรูปแบบ Excel ได้

Drag and drop
จัดการค่าต่างๆ บนรูปหัวใจได้
1
สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ตามแบบฟอร์มทางการแพทย์
2
สามารถกรอกค่า Hemodynamic Site Drag and Drop มาวางในรูปหัวใจได้
Why choose to use our services?

บริการของเรา

ตอบทุกโจทย์
ตามความต้องการ

Solve every requirement.

ใช้งานง่าย
ดีไซน์ทันสมัย

User friendly and intren.

ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ 13 ปี

Professional and more 13 years experience.

บริการหลัง
การขาย 24 ชม.

Our quality standards apply also in terms of after-sales service 24 hr.