ประชุม Kick-Off โปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์ Paper

ประชุม Kick-Off โปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์ Paper

ประชุม Kick-Off โปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์ Paper less ร่วมกับลูกค้า บริษัทจำกัดฯ (มหาชน) แห่งหนึ่ง