กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

งานเลี้ยงขอบคุณทีมงาน KTW และต้อนรับปีใหม่

ออกเดินทางกันต่อไปในปี 2567