กิจกรรมไหว้เจ้าพ่อพะวอ และเจ้าที่ของบริษัท

กิจกรรมไหว้เจ้าพ่อพะวอ และเจ้าที่ของบริษัท
ทีมงานบริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม จำกัด
ได้จัดกิจกรรมไหว้เจ้าพ่อพะวอ และเจ้าที่ของบริษัท
เพื่อขอให้พนักงานทุกคนและบริษัท ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไป